Inici /

Targeta de transport amb tarifació social

DescripcióSol·licitar la targeta personal de transport en qualsevol de les modalitats disponibles en el Sistema de tarifació Social del Transport a Sant Quirze del Vallès:


 • TBUS GRATUÏTA (Conveni amb l'Ajuntament de Sabadell)
   
 • T-BLANCA (Conveni amb l'Ajuntament de Terrassa)
  Per a la sol·licitud de la T-BLANCA (només per a residents en el barri de les Fonts) cal adreçar-se a l’Ajuntament de Terrassa o a la seva pàgina web de referència: www.terrassa.cat.


NOTA IMPORTANT


En aquest tràmit només s’informa del procediment de sol·licitud per a l’obtenció de la targeta TBUS GRATUÏTA.
Per obtenir informació de la T-BLANCA, cal que contacteu amb l'Ajuntament de Terrassa.TBUS GRATUÏTA


És un títol de transport personal i intransferible que permet un nombre il·limitat de viatges, que té associat un sistema de control compatible amb els existents per als altres títols i que es renovarà cada cinc anys.

Aquest títol, adreçat a ciutadans de Sant Quirze del Vallès, es concedirà segons el nivell d’ingressos, la condició d’edat o de discapacitat, en base als criteris específics que recull l’ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport públic municipal en autobús a Sant Quirze del Vallès.

El càlcul d’ingressos serà el resultant de dividir els ingressos econòmics conjunts (salari, pensió, ajudes, rendiments de capital mobiliari i immobiliari...) de les persones que componen la unitat familiar a la qual pertany el/la sol·licitant dividit pel nombre de membres d’aquesta.

Aquesta targeta té una bonificació del 100% dels cost del viatge, l’emissió serà gratuïta, i només els duplicats tindran cost de producció i gestió segons la taxa fiscal aprovada per aquest concepte.


Qui ho pot demanar? •  Persones físiques

Requisits previsPer ser beneficiari/ària del Sistema de Tarifació Social de transports cal reunir les condicions següents:
 1. Estar empadronat/da al municipi de Sant Quirze del Vallès.
 2. Tenir 65 o més anys o acreditar un grau de discapacitat del 33% o superior segons el Certificat de reconeixement de la Discapacitat del Centre d’atenció a persones amb discapacitat de la Direcció General de Protecció Social de la Generalitat de Catalunya o la targeta acreditativa de la discapacitat.
 3. Tenir uns ingressos econòmics per tots els conceptes, inferiors a 1,3 vegades l’Índex de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) en vigor.
  En el cas de persones amb discapacitat reconeguda, el límit d’ingressos serà de 2 vegades l’IRSC.
 4.  


  Taula d’ingressos econòmics per poder ser beneficiari/ària del Sistema de Tarifació Social de transports:
   


  Targeta


  Sol·licitant


  Ingressos per tots els conceptes


  TBUS Gratuïta


  Persona major de 65 anys


  Inferiors a 10.358,05 € *


  (1,3 x IRSC)


  Persona amb discapacitat reconeguda


  Inferiors a 15.935,46 € *


  (2 x IRSC)  *IRSC (2020): 7.967,73 € anuals.


Documents que cal aportar • Model de sol·licitud
 • Document acreditatiu d'identitat (del sol·licitant i membres de la unitat familiar, si escau).
 • Fotografia recent (tipus carnet) de la persona sol·licitant.

 


Antelació amb què cal demanar • Es podrà demanar durant tot l'any i es renovarà cada 5 anys.

On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses.


Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els següents passos:
 
1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.
 
Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorManteniment de l'espai urbà i Infraestructures. Serveis Municipals


Termini per resoldre i notificar3 mesos


CostL’emissió serà gratuïta, i només els duplicats tindran cost de producció i gestió segons la taxa fiscal aprovada per aquest concepte.
 

 (El pagament es farà en el moment de la sol·licitud)


Observacions• La targeta es renovarà periòdicament, tot comprovant que la persona beneficiària segueixi complint els criteris vigents per a la seva concessió.
• S’entendrà com unitat familiar la integrada per cònjuges no separats legalment i els fills menors de 18 anys i els fills majors d’edat incapacitats judicialment.

Obligacions dels beneficiaris

• En el cas d’ús de la targeta, cal que la persona beneficiària porti qualsevol document oficial acreditatiu de la seva identitat per verificar-la en cas d’inspecció.
• En el cas de demanar un duplicat, fer el pagament per les despeses de producció i gestió que s'hagin fixat. Cal fer-lo mitjançant autoliquidació en el web de l'Ajuntament.
• Validar el títol en el moment d’utilitzar el transport i en el sistema que determini, i identificar-se si és requerit pel conductor o davant de la inspecció de transport per acreditar l’ús degut.
• Abstenir-se de traspassar el títol a cap altri.
• Comunicar a l’administració qualsevol canvi de condició que afecti als requisits d’accés.
• Facilitar, si fos els cas, les dades necessàries per comprovar l’acompliment dels criteris d’accés i en les inspeccions que pugui realitzar l’administració en qualsevol moment.
• Respectar la normativa reguladora del transport de viatgers, sense tenir cap mena de privilegi respecte als altres usuaris.
• En cas de pèrdua o sostracció, comunicar-ho a l’administració.

• Per ampliar la informació, podeu accedir a l’Ordenança reguladora del sistema de tarifació social del transport públic municipal en autobús a Sant Quirze del Vallès.


 


X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto