Inici /

Exempció de l'Impost sobre vehicles per a persones amb discapacitat

DescripcióSol·licitar l’exempció de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica per a persones amb discapacitat, prevista a la Llei d’Hisendes Locals.


No es podrà gaudir d’aquest benefici fiscal per a més d’un vehicle simultàniament.


Qui ho pot demanar?1.  Els contribuents:


 • Titulars del vehicle, si el grau de discapacitat és igual o superior al 33%.
 • Els que tinguin una pensió d’incapacitat permanent en grau total, absoluta o gran invalidesa, o una jubilació o retir per incapacitat permanent al servei o inutilitat.
La discapacitat ha d’estar catalogada en la data de la meritació (1 de gener) de l’impost i la vigència de l’exempció és indefinida.  

Aquesta exempció s’aplicarà al vehicle destinat al seu ús exclusiu, tant els conduïts per persones amb discapacitat com el destinat al seu transport.2. El representant degudament autoritzatNota:


D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques, els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:


 • les persones jurídiques,
 • les entitats sense personalitat jurídica,
 • els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
 • Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.


 


Documents que cal aportarPer a la sol·licitud de l'exempció:


 • Sol·licitud model
 • Certificat de la discapacitat del titular del vehicle emès per l’òrgan competent on consti la data de concessió de la catalogació.
 • Permís de circulació del vehicle.
 • Poders notarials en cas d'actuar en representació de l'interessat.
   

Per renunciar l'exempció:


 


Antelació amb què cal demanarEl període voluntari de cada tribut està determinat en el calendari fiscal.


Les sol·licituds presentades amb posterioritat a l'últim dia del període voluntari de pagament del present exercici tindran efecte a partir de l’exercici següent.


 On es demana (Presencial)
Oficina d'Atenció Ciutadana


Atenció presencial exclusivament mitjançant cita prèvia.

Podeu demanar la vostra cita prèvia a http://citaprevia.santquirzevalles.cat, enviant un correu electrònic a l'adreça oac@santquirzevalles.cat o trucant al telèfon 937216800.

Oficina Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 (08192)
De dilluns a dijous, de 8.30 a 19 hores; i divendres de 8.30 a 14 hores.
Telèfon: 937216800


Oficina Torre Julià de les Fonts

C/ de Josep Mitats, 10 (08194)
Dimecres de 15 a 20 hores i divendres de 8.30 h a 14 hores
Telèfon: 937840136


Consulteu els horaris especials de Setmana Santa, estiu i Nadal


 


On es demana (En línia)IMPORTANT: Per poder tramitar aquesta sol·licitud per registre electrònic es necessari disposar d'un CERTIFICAT DIGITAL admès o estar donat/da d'alta al servei VÀLid de la Generalitat de Catalunya.. (Podeu consultar quins certificats són admesos a l'enllaç següent:  Certificats digitals i signatures electròniques admeses).

Per presentar la sol·licitud mitjançant registre electrònic, si us plau seguiu els passos següents :

1. Descarregueu el models de sol·licitud i annexos del tràmit.
2. Empleneu el model de sol·licitud i signeu-lo electrònicament.
3. Feu clic a l'enllaç de tramitació en línia i empleneu el formulari.
4. Adjunteu la documentació específica al tràmit (sol·licitud i documentació).
5. Feu clic en continuar.
6. Signeu el formulari electrònicament i envieu-lo.


Una vegada es registri correctament rebreu el justificant de registre electrònic.


Accepteu el certificat en cas que el vostre navegador us sol·liciti si confieu en l'emissor.

El nom dels arxius adjunts no poden contenir accents, ni espais ni símbols.


Enllaç: Sol·licitud online

Servei gestorServei d'Economia


Termini per resoldre i notificar6 mesos


Sentit del silenci administratiuNegatiu


CostGratuït


ObservacionsNo es podrà gaudir d’aquest benefici fiscal per a més d’un vehicle simultàniament.


En el cas de canvi de vehicle


 • Si el vehicle ja no està al vostre nom: cal sol·licitar l'exempció per al nou vehicle. (Model de sol·licitud)
 • Si el vehicle que té l'exempció continua al vostre nom: a més de demanar l'exempció per al nou vehicle, cal sol·licitar la renúncia del vehicle pel qual actualment es gaudeix l'exempció. (Model de renúncia)

   
X
Per millorar els nostres serveis, emprem cookies amb finalitats estadístiques.
Si continues navegant, entenem que acceptes que n'utilitzem.
Pots ampliar la informació aquí.
Accepto